VODSTVO


Milan KUSTER, univ. dipl. ing. gr.

Direktor

T: +386 (0) 1 620 43 01

T: +386 (0) 593 38 391

E: milan.kuster@lunos.si


Damjana MEŠKO KUSTER, univ. dipl. sociolog

Svetovalka direktorja

T: +386 (0) 593 38 394

E: damjana.mesko@lunos.si

SPREJEMNA PISARNA


Petra MAL

Poslovna sekretarka

T: +386 (0) 1 620 43 00

E: petra.mal@lunos.si

PRODAJA


Luka FLERIN

Vodja prodaje

T: +386 (0) 1 620 43 02

GSM: +386 (0) 40 801 318

E: damir.heco@lunos.si


Damir HECO

Komercialist

T: +386 (0) 1 620 43 05

GSM: +386 (0) 31 243 290

E: damir.heco@lunos.si


Dejan Dimec

Komercialist

T: +386 (0) 1 620 43 07

E: dejan.dimec@lunos.si


Domen Gjuras

Vodja PE Maribor

T: +386 (0) 593 38 392

GSM: +386 (0) 51 242 168

E: domen.gjuras@lunos.si


Irena Lupinšek

Komercialist

T: +386 (0) 593 38 390

E: irena.lupinsek@lunos.si

SERVISNA SLUŽBA


Henrik ŠAVLI

Vodja servisa

GSM: +386 (0) 40 151 583

E: henrik.savli@lunos.si


Janez Urbanija

Serviser in monter

GSM: +386 (0) 31 634 332

E: janez@lunos.si

PODPORNE SLUŽBE UPRAVE


Marjeta TRILER, univ. dipl. oec.

Računovodja

GSM: +386 (0) 41 341 544

E: marjeta@almadoo.si


Benjamin ZAGORC, univ. dipl. pravnik

Odvetniška pisarna ULČAR in partnerji

T: +386 (0) 1 5605 304

E: benjamin.zagorc@ulcar-op.si