Subvencija Eko sklada

V Sloveniji nam zaupa že več kot 100.000 zadovoljnih uporabnikov.

 


Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote Lunos je energetsko učinkovita naložba, zato lahko pri Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu uveljavljate nepovratne finančne spodbude -20 % od vrednosti vaše investicije. Več informacij o degradiranih območjih lahko pridobite na tej povezavi.

Spoštovani!

 

Zahvaljujemo se vam za vgradnjo prezračevalnega sistema LUNOS. Za pridobitev subvencije Eko sklada prosimo, da navodila natančno preberete in upoštevate!

Vlogo 99SUB-OB22 z vsemi potrebnimi prilogami pošljite čimprej PO IZVEDENI NALOŽBI oz. najkasneje v roku 30 dni po vgradnji sistema.

 

1. DOKUMENTI ZA ODDAJO POPOLNE VLOGE:

Popolno izpolnjena vloga (vlogo je potrebno izpolniti z osebnimi podatki in podatki o nepremičnini. Podatki o nepremični so dosegljivi tudi na spletni strani: https://eprostor.gov.si/javni/).

  • Račun izvajalca (prilagamo dva izvoda računa)
  • Potrdilo o plačilu računa (prilagamo ožigosan izvod potrdila o plačilu oz. konto kartico, če je obveznost še odprta, pošljemo račun in potrdilo po prejemu celotnega plačila)
  • Fotografije sten/prostora, kjer so vgrajeni rekuperatorji (fotografije vseh vgrajenih rekuperatorjev; lahko črnobele, natisnjene na navaden papir)
  • Kopija gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja (za enostanovanjske in dvostanovanjske objekte). 

Če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, je potrebno poslati uporabno dovoljenje oz. morebitne odločbe o legalizaciji stavbe. Uporabno dovoljenje vlagatelj pridobi na upravni enoti).

S podpisom »Izjave o skladnosti priloženega upravnega dovoljenja« na zadnji strani vloge jamčite, da se kopija upravnega dovoljenja nanaša na stavbo, ki je predmet naložbe.

Če z gradbenim/uporabnim dovoljenjem ne razpolagate, izpolnite Izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe (na predzadnji strani vloge) in vlogo pošljite, da si zagotovite sredstva; svetujemo, da v vmesnem času pridobite uporabno dovoljenje, saj vas v primeru suma na neskladje z uradnimi evidencami Eko sklad pozove k dopolnitvi vloge.

Če imate vgrajeno liho število rekuperatorjev (3, 5, … ) svetujemo, da poleg vloge pošljete dopis, da dodatnega rekuperatorja ne boste vgradili in se strinjate z vračilom sorazmernega dela subvencije (torej za elemente, vgrajene v paru). Če se odločite za vgradnjo dodatnega rekuperatorja, boste dobili povrnjenih 20 % celotnega zneska naložbe.

2. POŠILJANJE VLOGE

Vlogo pošljite PRIPOROČENO na naslov Eko sklad d. d, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti vloge@ekosklad.si (vloge ne pošiljajte na naš naslov, razen, če je drugače dogovorjeno; po e-pošti lahko vlogo pošljete brez elektronskega podpisa). Vlogo lahko oddate tudi osebno v vložišče Eko sklada (Bleiweisova 30, Ljubljana; 1. nadstropje) od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:00 uro.

 

3. OBRAVNAVA VLOG

Na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, lahko pod rubriko »PREBIVALSTVO« spremljate obdelavo vlog.

 

4. NAKAZILO SUBVENCIJE

V roku 8 - 9 mesecev boste s strani Eko sklada prejeli odločbo in pogodbo v podpis. Podpisan izvod pogodbe pošljite nazaj na Eko sklad. Sredstva bodo nakazana v 60 dneh od vročene odločbe (prejete pogodbe). 

Če dokumentacija ni bila popolna vas Eko sklad pozove k dopolnitvi vloge. Za dopolnitev vloge imate navadno 30 dni časa.

V primeru neupoštevanja navodil vam ne moremo zagotoviti, da boste upravičeni do vračila subvencije. Podjetje Lunos d. o. o. ne prevzema odgovornosti za neizplačilo subvencije zaradi neupoštevanja navodil.

Za dodatna pojasnila in pomoč smo vam z veseljem na voljo na tel. št. 01 62 04 300, 01 62 04 303 ali elektronskih naslovih: petra@lunos.si in alenka@lunos.si.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
telefon : 01/241 48 2001/241 48 20 
telefaks: 01/241 48 60 
elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si

Pokličite za ponudbo na brezplačno telefonsko številko: 080 73 13 ali pošljite povpraševanje na: info@lunos.si ali preko spletnega obrazca. S povpraševanjem nam pošljite vašo telefonsko številko, tloris vaše bivalne površine in poslali vam bomo celovito rešitev za vaše novo bivalno udobje.