Subvencija Eko sklada

V Sloveniji nam zaupa že več kot 20.000 zadovoljnih uporabnikov.


Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote Lunos je energetsko učinkovita naložba, zato lahko pri Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu uveljavljate nepovratne finančne spodbude -20 % od vrednosti vaše investicije. Več informacij o degradiranih območjih lahko pridobite na tej povezavi.

Subvencija velja do porabe sredstev.

 

Vlogo 74SUB-OB19 z vsemi potrebnimi prilogami pošljite PO IZVEDENI NALOŽBI oz. po vgradnji rekuperacijskih elementov.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA ODDAJO POPOLNE VLOGE 74SUB-OB19

 • Kopija računa,
 • Dokazilo o plačilu celotnega računa (kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica),
 • Fotografije sten/prostora, kjer so vgrajeni rekuperatorji,
 • Kopija gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja (za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oz. odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, če je bila stavba zgrajena pred 31.12.1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga), ALI
 • Izpolnjena izjava o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe (obrazec priloga), s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja izjavlja, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska. V primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno predložiti gradbeno dovoljenje). V kolikor Eko sklad ugotovi neskladja vas bodo pozvali k dopolnitvi vloge oz. predložitvi dokumentov, ki dokazujejo namembnost stavbe. V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti.
 • vlogo, ki jo je moč pridobiti na strani Eko sklada ali na tej povezavi (velja do porabe sredstev)
 

Vlogo izpolnite z osebnimi podatki ter podatki o nepremičnini. Na 4. strani izpolnite točko J, kjer navedete sledeče:

 

 • Proizvajalec: LUNOS, GMBH, uvoznik LUNOS, d.o.o., 
 • Oznaka oz. naziv: Rekuperacijski sistem LUNOS E2/ E2 neo,
 • Lokalna naprava: število kosov, ki jih imate na predračunu ( npr: 4 kos E2),
 • Izpolnite tudi točko 5 na 5. strani in označite s čim dokazujete legalnost stanovanjske stavbe ter natančno preberite točko 7 Izjavo o sprejemanju pogojev ter jo podpišite.
 • Vlogo s pripadajočo dokumentacijo lahko poskenirate in pošljete na elektronski naslov vloge@ekosklad.si ali priporočeno na naslov Eko sklada.

Vlogo pošljite priporočeno na naslov:

EKO SKLAD,  SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD

BLEIWEISOVA CESTA 30

1000 LJUBLJANA.

Uradne ure za stranke:

Po telefonu: 01 241 48 20 v ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30 uro.

Osebno: od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro.

POMEMBNO!

Več o javnem razpisu si lahko preberete na spletni strani www.ekosklad.si, kjer si lahko pod rubriko AKTUALNO preberete obvestilo vlagateljem (obveščanje o obdelavi vlog, ki so prispele na naslov). Po oddaji popolne vloge boste s strani Eko sklada prejeli Odločbo s katero začne teči 60. dnevni rok za izplačilo subvencije.

 

V primeru neupoštevanja navodil vam ne moremo zagotoviti, da boste upravičeni do vračila subvencije!

Za dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo na telefonski št. 01 6204 300 ali elektronskih naslovih:

petra.mal@lunos.sialenka.srcnik@lunos.si ali ekosklad@ekosklad.si.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
telefon : 01/241 48 2001/241 48 20 
telefaks: 01/241 48 60 
elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si

Pokličite za ponudbo na brezplačno telefonsko številko: 080 73 13 ali pošljite povpraševanje na: info@lunos.si ali preko spletnega obrazca. S povpraševanjem nam pošljite vašo telefonsko številko, tloris vaše bivalne površine in poslali vam bomo celovito rešitev za vaše novo bivalno udobje.