Priporočila za poletne mesece

Priporočila za uporabo rekuperacijskega prezračevalnega sistema Lunos v poletnih mesecih

Zračna vlažnost in njen odnos s temperaturo

Pred napotki za uporabo bi vas želeli seznaniti z dejstvi glede zračne vlažnosti. Kadar govorimo o zračni vlažnosti, moramo razlikovati med relativno in absolutno vlažnostjo. V večini primerov, ko govorimo o
zračni vlažnosti, imamo v mislih relativno vlažnost. Le-ta opisuje količino vlage v zraku kot odstotek (%) nasičenosti vlage v zraku; medtem ko absolutna vlažnost opisuje natančno količino vlage v zraku v
gramih vode na kubični meter (g/m3).

Zrak sprejema, glede na temperaturo, različne količine vlage, kar pomeni – višja kot je temperatura zraka, več vlage lahko sprejme. Ali obratno, nižja kot je temperatura zraka, manj vlage lahko sprejme. A ker se pri relativni vlagi opisuje količina vlage v zraku z odstotki, so lahko ti odstotki varljivi, saj se spreminjajo glede na temperaturo.


Primer: pri 50 % relativni vlažnosti in 32°C je absolutna vlažnost 17 g/m3, medtem ko je pri 50 % relativni vlažnosti in 13°C absolutna vlažnost samo 6 g/m3. Iz primera lahko razberemo, da, kljub na videz enaki relativni vlažnosti, zrak pri 32°C vsebuje za 283 % več vode v kubičnem metru zraka.

V poletnih mesecih, ko nastopi visoka relativna vlažnost in ko dnevna zunanja temperatura preseže notranjo bivalno temperaturo, svetujemo, da se upoštevajo naslednja priporočila:

Uporaba enot podnevi

V poletnih mesecih, ko sta temperatura in zračna vlaga visoki, svetujemo, da se sistem uporablja na čim nižji stopnji. Če tega ne upoštevate, bo v prostoru več vlage in posledično boste imeli občutek, da se zrak ni zamenjal in je ostal zatohel. Zato svetujemo, da čez dan uporabljate le 1. ali 2. stopnjo. Če imate v prostorih klimatsko napravo, jo lahko uporabljate na načinu hlajenja ali razvlaževanja, v obeh primerih se bo v prostoru znižala vlaga in občutek bo bolj svež.


Rekuperativna enota tipa e2 se praviloma nahaja v bolj čistih prostorih, kot so spalnice in dnevne sobe. Njeno keramično jedro zagotavlja, da se vstopni zrak izenači z notranjim zrakom, in to z več kot 90 % toplotnim izkoristkom. Tako bo rekuperativna enota tipa e2 delovala večino časa, saj s svojim načinom delovanja zmanjšuje toplotne izgube.


V kolikor imate vgrajene ventilatorske enote Silvento, ki se praviloma uporabljajo za bolj onesnažene prostore, kot so kopalnice, stranišča, pralnice,, svetujemo delovanje vseh enot na osnovnem zračenju.

Uporaba enot ponoči

V času, ko je zunanja temperatura nižja od notranje bivalne temperature, svetujemo, da sistemu povišate stopnjo delovanja - tako rekuperativnim kot ventilatorskim enotam, s tem boste dovedli več hladnega zraka v prostor. Krmilniki za rekuperativne enote omogočajo, poleg običajnega, tudi letni režim. V primeru izbire letnega režima, rekuperativne enote ne bodo več izenačevale temperature, ampak bodo dovajale takšno temperaturo kot je v okolici. Na ta način lahko čez noč še dodatno shladite prostore in znižate zračno vlago.


Pametna krmilna enota 5/SC-FT ima tovarniško nastavitev, kar pomeni, da se po osmih urah letni režim samodejno izklopi in preide v normalno delovanje (rekuperativni način). Svetujemo, da pred spanjem vključite omenjeni način, ki se bo v jutranjih urah (8 ur po vklopu režima) samodejno izklopil. Ventilatorske enote lahko čez noč obratujejo na pospešenem zračenju, to je na najvišji hitrosti, v kolikor to ni moteče. S tem se še dodatno pospeši odvajanje pregretega zraka iz hiše.

Samodejni način funkcije senzorja vlage

Vse Lunos krmilne enote, ki so opremljene s senzorjem vlage in temperature, imajo vgrajen t.i. inteligenti senzor vlage, kar pomeni, da se, v obdobju 24 ur, dodatno uporablja sprememba povprečne relativne vlažnosti. To omogoča ločevanje med relativno vlažnostjo in hitro naraščajočo lokalno vlago. Ko je aktiviran avtomatski nadzor vlage, krmilna naprava ostane v načinu zmanjšanega delovanja, to je na stopnji 1 - vse dokler je vlažnost prostora manjša od spodnje meje vlažnosti.


Če raven vlažnosti, v primerjavi s povprečno vlažnostjo, naraste v eni uri za 8 % ali več, se nadzor spremeni v aktivno kontrolo vlažnosti, s čimer se prilagodi stopnja prezračevanja, od 1 do 7. Nadzor se vrne v način zmanjšanega delovanja, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
• razlika med trenutno vlažnostjo in povprečno vlago je ≤ 4 %,
• kadar je bil nadzor aktivne vlažnosti aktiven več kot 2 uri.


Če je v obdobju 24 ur, pri sobni temperaturi 22 °C, izmerjena relativna vlažnost večja ali enaka 65 %, krmiljenje ostane v zmanjšanem načinu obratovanja.
Krmilne enote v poletnih mesecih manj reagirajo na diferenco vlage, saj tako preprečujejo dodatni vnos vlage v prostor. Zato svetujemo, da imate v poletnem času vklopljeno na ročni način in tako sami, glede na čas in situacijo, prilagajate stopnjo nastavitve.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 73 13 ali pomoč uporabnikom 01 6204 306.

Občutite svežino narave v svojem domu.

Aktualno